Av Emil Lundahl

-

23 april, 2020

9 maj: Big Sit Ungdom 2020!

Nu är det dags igen! Den 9 maj är årets datum för Big Sit Ungdom.

 

Metoden ser ut som följande, att från en punkt på 10×10 meter ska man försöka se och höra så många fågelarter som möjligt. Var och en får bestämma själv hur länge man står och hur mycket tävling man gör av det. Vare sig det är 30 minuter eller sex timmar, bara man har anmält sig så är man med.

 

Detta datum sammanfaller med när Fågeltornskampen skulle gått av stapeln, men den har tyvärr blivit inställd på grund av Covid-19. OBS! Av samma anledning är det i år endast tillåten att delta som enmannalag. Tråkigt, men vi hoppas och tror att ni har förståelse för detta!

 

Det gemensamma målet blir att försöka se så många arter som möjligt tillsammans – kan vi slå både förra årets totala artsumma 130 och antalet deltagare 5? Såklart!!

För att förenkla kommunikationen har Ungdomsskådarna lanserat en Band-grupp. För att gå med i den, ladda ner appen “Band”, sök efter UNGDOMSSKÅDARNA och gå med. Här är tanken att vi ska peppa och tagga varandra under dagen. Ur ett långsiktigt perspektiv ska denna grupp vara en länk mellan oss ungdomar i fält men mer info om det kommer på hemsidan i sinom tid!

 

För att peppa detta lite till, kommer vi utse fyra utnämningar vilka är följande:

dagens DÄNG
dagens fikakorg
dagens långsittare
dagens peppare

 

Krav för att få delta är att du inte är äldre än att du fyller 25 i år.
Det är inget krav men vi ser gärna att du är medlem i BirdLife Sverige. Ett ungdomsmedlemskap kostar 165 kr per kalenderår. Då får du bland annat ta del av tidskriften Vår Fågelvärld!

 

Skicka namn och lokal till ungdomsskadarna@birdlife.se senast den 7 maj, sen kan vi börja hoppas på grymt sträck!

 

Vi hörs på Band /Max med Ungdomskommittén

Dela gärna