Libanon

Konceptet växer

Efter flera lyckade läger i Azerbajdzjan så initierade vi kontakt med ett annat land i regionen som tampas med svåra fågelskyddsproblem men också en spirande ungdomlig befolkning; Libanon. Efter inledande samtal med landets BirdLife-partner, SPNL, så genomförde vi ett riktigt givande läger här i oktober 2018. Sedan dess har det blivit två besök till under april och september 2019, se länkar till reserapporterna här på sidan! Vår bas vid besöken har varit bergsbyarna Ras al-Maten och Hammana som båda har ett livaktigt civilsamhälle samt engagerade lokala nyckelpersoner och borgmästare. Här går den illegala jakten att stävja till viss del och vi har varit med och etablerat en observationsplats för rovfågelsträcket.

Målet har varit att träffa medlemmar av lokalbefolkningen som på olika sätt har anknytning till fågellivet. Vi fick demonstrera ringmärkning och skåda sträck med en skolklass, föreläsa och samtala om illegal jakt med både elever och lokala beslutsfattare, poliser och jägare.

Zsombor Károlyi, Bird Camp Lebanon 2018

Landet Libanon

Detta lilla och bergsbeklädda land vid Medelhavet är en mycket viktig sträckkorridor för fåglar som rovfåglar, storkar och pelikaner. Tyvärr överskuggas detta ofta av det politiska läget i området samt den mycket utbredda illegala jakten. Bilder sprids på sociala medier på motorhuvar fyllda med tropikflyttande tättingar och filmer där storkar skjuts ner från skyn. Sällan används fåglarna som mat eller har något annat syfte, utan lämnas att ruttna i solen.

 

Genom att närvaro i Libanon hoppas vi kunna vända den här trenden och visa människor i och utanför Libanon att den här skatten av genomflyttande fåglar kan användas så mycket bättre genom exempelvis ekoturism. Det finns många fågelskådare som gladeligen betalar för att komma till Libanon och uppleva detta, tillsammans med den fina naturen, kulturen, maten och människorna.