Bird Camp

– Ett initiativ där ungdomar med olika bakgrund och kultur förenas i fåglarna

Up close
Ringmärkning är ett återkommande element på läger. Deltagarna introduceras till fågelforskning och får samtidigt minnen för livet!
Fåglarna i fokus
Det är trots allt våra bevingade vänner som är det centrala i initiativet. Östliga specialiteter varvat med mäktiga flockar med flyttfåglar brukar definiera ett Bird Camp.
Skolbesök
Ofta blir vi inbjudna att träffa och prata med ungdomar i de lokala skolorna. För majoriteten är fågelskådning främmande, medan fågeljakt tyvärr är desto mer välbekant.
Föregående
Nästa

Håll utkik här för information om kommande läger!

Unga möts i fågelskyddet

Unga människor som tittar på fåglar ihop med nyfunna vänner från andra länder kan resultera i många goda effekter; allt från att tackla fördomar och bygga broar till konkret fågelskyddsarbete och skapande av arbetstillfällen och studentutbyten.

 

Intresse i fåglar och natur länkar till förståelsen av skyddsåtgärder och gemensamma ansträngningar över gränserna. Fågelflyttning är ett utmärkt forum där internationellt ungdomsarbete och gemenskap kommer många till dels, både lokalsamhället och den lokala naturen.

Bird Camp är ett initiativ som leds av Ungdomsskådarna hos BirdLife Sverige i nära samverkan med BirdLife-partners i andra länder samt The Ornithological Society of the Middle East, the Caucasus and Central Asia (OSME). Finansieringen sker gemensamt från både svenskt håll, en mindre del lokalt i värdlandet samt från OSME´s Youth Development Fund.

 

Lägret i Sverige 2019 bekostades av de libanesiska skolorna, av BirdLife Sverige samt av fågelstationerna. Svenska deltagare på resorna betalar som regel en del själva och får resten som ett stipendium. Unga libanesers och azerbajdzjaners deltagande är täckt av OSME-sponsringen.

 

Vill du bidra till unga fågelvänners utveckling och fågelskydd i Sverige och andra länder?

Stöd oss genom ett bidrag!

 

Vill du bli medlem i OSME och lära dig mer om fågelskydd och fågelforskning i Mellanöstern?

Besök deras hemsida!

Obsplatsen vid Besh Barmag.

Lite bakgrund

I oktober 2015 åkte ett sällskap ungdomsskådare med Tomas Axén Haraldsson i spetsen till den då nyupptäckta sträcklokalen Besh Barmag i Azerbajdzjan. Mellan flockarna av dvärgskarvar och småtrappar inspirerade möten med naturorganisationer och dess eldsjälar till Bird Camp-idén: tanken på att föra samman ungdomar från Mellanöstern och Västvärlden, genom fåglar och naturvård.

 

Bird Camp Besh Barmag 2016 följde och därefter har fyra Bird Camp-läger ägt rum, samt deltagande vid sträckräkningar i Azerbajdzjan och sedan 2018 även i Libanon. Sommaren 2019 genomfördes dessutom ett utbyte där fyra libanesiska skolungdomar besökte fågelstationer i Sverige.

Kaveldunsångare.

Mellan flockarna av dvärgskarvar och småtrappar inspirerade möten med naturorganisationer och dess eldsjälar till Bird Camp-idén​.

Framöver är drömmen att initiativet utvidgas till fler länder i Mellanösternregionen samtidigt som de återkommande Bird Camp-aktiviteterna får fäste och så småningom kan stå på egna ben, där de lokala organisationerna helt håller i trådarna.

Ökenstenskvätta.

Vi tror att initiativ likt detta kan gynna flera saker:

  • naturvård
  • internationella ungdomssamarbeten
  • ekoturism
  • studentutbyten

I det stora hela skapa bättre relationer mellan människor och kulturer – motarbeta främlingsfientlighet helt enkelt!

 

Initiativtagare till Bird Camp är Tomas Axén Haraldsson; Mellanösternkännare med lång erfarenhet av resor i regionen under AviFaunas flagga. Ungdomsskådarna och BirdLife Sverige har varit med sedan start som en förbindelse mellan initiativet och ungdomsskådarna i landet.

Samtliga bilder på den här sidan är tagna under Bird Camp-läger. Istället för att notera fotograf under varje bild vill vi här rikta ett stort TACK till er som bidragit med majoriteten av materialet (utan inbördes ordning): Simon Carrington, Matthias Feldhoff, Tomas Axén Haraldsson, Zsombor Károlyi, Emil Lundahl, Harald Ris, Ivan Sjögren, Elias Melchert Thelaus och August Thomasson. Tack!