Av danielhedenbo

-

13 mars, 2013

Probably the bäst läger in the world!

Ängshök, ungfågel. En vanlig syn på Ravlunda skjutfält. Foto: Bosse Carlsson

Förutom möjligtvis fjällvärlden finns det få platser i Sverige med så exklusiv häckfågelfauna som östra Skåne. Sommarens läger tar oss därför till de allra bästa lokalerna, med de oslagbart läckraste fågelarterna. Vi kommer att röra oss från Kristianstad i norr till Kåseberga i söder och längs vägen hänga in arter som fältpiplärka, gulhämpling, vit stork och kornsparv. Och bland våra nytillkomna häckfåglar finns ofta såväl svarthakad buskskvätta som brandkronad kungsfågel häckande i regionen.

 

För att kunna skåda ohämmat sker boendet i ett stort armétält som vi ställer upp på lämpliga platser utmed vår rutt. Detta gör att vi med stor sannolikhet någon morgon kommer att väckas av sommargyllingens mjuka flöjttoner! Som om inte fågelrikedomen vore nog kommer vi även att besöka lokaler där exotiska lövgrodor bildar en nästan öronbedövande kör. Lägret kommer att inledas på eftermiddagen/kvällen den 17:e juni i Kristianstad där vi under kvällen beskådar pungmesar, svarttärnor och rödspovar. När mörkret sedan infinner sig försöker vi lyssna efter vassångarens och flodsångarens enformiga men häftiga läten. Lägret avslutas sedan i Kristianstad på eftermiddagen måndagen den 21:e. 

Fågelarter vi har god chans att se:
Årta, gråhakedopping, rördrom, ägretthäger, vit stork, kungsörn, brun glada, ängshök, småfläckig sumphöna, kornknarr, vaktel, skärfläcka, rödspov, kaspisk trut, småtärna, kentsk tärna, skräntärna, svarttärna, nattskärra, kungsfiskare, göktyta, trädlärka, fältpiplärka, forsärla, svart rödstjärt, svarthakad buskskvätta, höksångare, trastsångare, vassångare, flodsångare, brandkronad kungsfågel, mindre flugsnappare, skäggmes, pungmes, sommargylling, gulhämpling och kornsparv. 

Grodor och paddor vi har god chans att se:
Lövgroda, långbensgroda, lökgroda, strandpadda, ätlig groda och klockgroda! 

Ledare för detta arrangemang är Oskar Nilsson och Andreas Wernersson och anmälan sker till sofuk@live.se. Det är som alltid 500kr kostnad och först till kvarn som gäller. Maximalt antal deltagare är 14 så tveka inte, utan anmäl dig redan idag! 

I en anmälan ska det ingå:
Namn + födelseår
Adress
Postadress
Telefonnummer/Mobiltelefonnummer
Namn och telefonnummer till närmast anhörig

Mailadress 

 
Dela gärna

Kommentarer

Det finns inte några kommentarer för detta inlägget ännu.

Skriv en kommentar