Av Stina Rigbäck

-

11 februari, 2020

Initiativet Bird Camp fortsätter under 2020!

Efter de senaste årens lyckade ungdomssatsning på internationella skådarläger och lärande-verksamhet i Azerbajdzjan, Libanon och Sverige så utvecklas arbetet vidare under 2020. Det var en nöjd styrelse i BirdLife Sverige som vid styrelsemötet i december 2019 kunde läsa rapporten från det gångna årets Bird Camps och godkänna planen och budget för 2020. Nytt för 2020 är att projektledaren Tomas Axén Haraldsson tar ett halvt steg bakåt från det operativa ledandet av arrangemangen till förmån för Ungdomsskådarna som får ett större ansvar. Det är i linje med initiativets grundidé om lärande och kapacitetsbyggande för den unga generationen skådare och fågelbeskyddare.

 

Först ut 2020 är också ett nytt partnerskap med fågelskyddsorganisationen Kuskor på norra Cypern där ett Bird Camp planeras för 1maj-helgen. Medverkar från Sverige gör Emil Lundahl samt några deltagare som just nu rekryteras. Förutom illegal fågeljakt och bristande respekt för naturskydd och hotade arter så finns det även en naturvårdspolitisk spänning på den delade ön; därför är det glädjande att det kommer delta ungdomar från både den turk-cypriotiska norra delen OCH grek-cypriotiska ungdomar från BirdLife Cyprus på södra sidan!

 

Vi planerar tillsammans med Ottenby och Falsterbo fågelstationer för ytterligare ett besök av libanesiska ungdomar under sommaren. De fyra unga libaneserna som spenderade två veckor på fågelstationerna under augusti 2019 pratar om ”livsförändrande” upplevelser och det var otvetydigt en stor erfarenhet för dem.

 

”Bird Camp-hjulet spinner vidare och bli större för varje år som går. Nu, fem år efter starten i Azerbajdzjan, ser vi dessutom hur lokala förmågor av den yngre generationen börjar ta plats inom naturvård där det verkligen behövs. Att möjliggöra möten mellan unga med olika bakgrund och kultur måste vara bland det bästa man kan göra av sitt intresse för fåglar och natur!” säger Emil Lundahl från Ungdomsskådarna, som varit med sen starten.

 

Det blir en fortsättning av besöken i Ras al-Maten och Hammana i Libanon. Sträckräkningen och kampanjandet kring rovfåglar och storkar utvecklas löpande och våra lokala partners ser en god trend i de lokala kunskaperna och medvetandet kring fågelskydd och mot illegal jakt. Organisationerna OSME och CABS kommer att vara involverade fortsatt och likaså ungdomarna som besökte Ottenby/Falsterbo under 2019. Vi skickar ner en delegation ledd av Anton Blanch under hösten 2020.

 

Glädjande är också att våra tyska och azerbajdzjanska vänner kommer att satsa på en till omfattande höstsäsong vid sträcklokalen Besh Barmag. Likt hösten 2018 så planeras daglig sträckfågelräkning men nu med start redan i augusti och avslut in i december. Ska de nå den magiska siffran t-r-e miljoner förbisträckande fåglar…? Det är högst sannolikt! Partners och finansiärer i detta samarbete är även OSME, Nature Friends Azerbaijan, azerbajdzjanska statens turistråds satsning på fågelturism samt den brittiska ambassaden i Baku.

 

”Det är verkligen roligt att föreningens internationella ungdomsprojekt nu kan gå in i en mer långsiktig fas, där vi ser att det finns ett stort intresse från både fågelskådande unga människor i Sverige och bland ungdomarna i de länder i sydost som vi arbetar med. Så mycket entusiasm och engagemang för naturen som vi nu kan ta vara på – det är verkligen inspirerande och lovar gott inför framtiden. ” säger Lotta Berg, ordförande i BirdLife Sverige.

 

Följ vårt arbete på BirdLife Sveriges hemsida , Ungdomsskådarnas hemsida samt på vår Facebooksida!

Dela gärna